Vítězství práce

Číslo záznamu 18325
Název Vítězství práce
Autor (autoři) díla
Investor Národní výbor města Ostravy
JI 2013
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
28. října
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění sad Milady Horákové, naproti Krajskému úřadu
Datace jednání v komisi 19871989
Datace realizace 1989
Typ
  • reliéf
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 05.11.2016)
Text hesla

původně zamýšleno pro komunikaci od podchodu na nám. Republiky ke Krajskému výboru KSČ, později změna koncepce a umístěno na centrální komunikaci tehdejšího sadu Klementa Gottwalda (nyní Milady Horákové); Šťastná datuje 1984, avšak signatura s datací na soše svědčí o dokončení a instalaci sochy teprve v roce 1989 (ačkoli prameny hovoří o hotové, neosazené soše již na konci roku 1988); autorský kolektiv (Vašut a architekt Oldřich Pražák) vybrán již 1982, avšak až roku 1987 byla schválena architektonická koncepce a ideový záměr díla; na soklu měly být verše Internacionály zhotovené průmyslovým designerem Vladimírem Pavlicou, avšak ty byly zřejmě po roce 1989 odstraněny; dílo kolaudováno na místě v dubnu 1989 s uznáním kvality výtvarného návrhu i vlastní realizace

Prameny

data jednání v komisi (Dílo Ostrava) dosud neexcerpována úplně:

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1984–12/1984, 6. 3. 1984

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 6/1986–3/1988, 15. 12. 1987, 12. 1. 1988, 23. 2. 1988

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 3/1988–8/1989, 14. 6. 1988, 28. 6. 1988, 15. 11. 1988, 25. 4. 1989

Literatura

Karel Vašut. Frenštát pod Radhoštěm 2004

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/617 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2013
foto Roman Polášek 2015
JI 2014
foto Roman Polášek 2015
JI 2014
JI 2017
JI 2017
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek