Galerie cti

Číslo záznamu 18345
Název Galerie cti
2016 LR
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Hradec Králové Hradec Králové Nový Hradec Králové
Ulice čp. / č. o.
U Koruny
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Galerie cti je umístěna v městském parku mezi ulicí U Koruny a východním koncem Gočárovy třídy.
Výška 200cm
Šířka 1500cm
Hloubka 15cm
Další rozměry Objekt tvoří dva mohutné panely, jeden delší a jeden kratší, a dva vysoké stožáry. Delší panel je dlouhý 800 cm a vysoký 190 cm. Kratší panel je dlouhý 550 cm a vysoký taktéž 190 cm. Na části dlouhého panelu probíhá nápis, výška zachovalých písmen je 12 cm.
Odhad datace (1970 až 1980)
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav havarijní (ke dni 01.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v havarijním stavu - armatura je na několika místech zcela zkorodovaná, na panelu s nápisem se nachází trhlina o délce 30 cm a šířce cca 10 cm. Na povrchu betonu je dále zřejmé biologické napadení a stopy vandalismus (graffiti, stopy po násilném odstranění kovových částí/písmen).
Text hesla

Zbytky bývalé monumentální galerie cti jsou situovány na zeleném prostranství mezi ulicemi U Koruny a Gočárovou třídou. Tato část veřejného prostoru navazuje na Sukovy (dříve Fialovy) sady, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti. Bloky sloužily jako nástěnka pro prezentaci vzorných pracovníků a členů strany. 

Galerie cti se skládala ze dvou monumentální betonových bloků, které v místě, kde se pomyslně setkávaly, tvořily tvar pěticípé hvězdy. Tento vizuální efekt byl po roce 1990 záměrně překryt vysazením vegetace. Oba bloky jsou ve velmi špatném stavu. Na jednom z bloků (východním) se částečně zachoval nápis: LID JE HLAVNÍM TVŮRCEM DĚJIN, další část nápisu již zcela opadala, po některých písmenech se zachovaly pouze zkorodované kovové úchytky.

Literatura

Nové Hradecko XXII, 1980, č. 40, 30. 9., s. 2.

Zdeněk Menec­ – Lenka Chytilová, Hradec Králové, Hradec Králové 1982.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
Archivní fotodokumentace
Nové Hradecko XXII, 1980, č. 40, 30. 9., s. 2
Hradec Králové, galerie cti U Koruny, foto Z. Menec, 1982
ZpracovalLucie Rychnová
FotografovalLucie Rychnová