Pracovní úsilí / Mírový motiv

Číslo záznamu 18420
Název Pracovní úsilí / Mírový motiv
Autor (autoři) díla
Jaroslav Brož (*1935) (hlavní autor)
Investor Bytostav, n. p.
JI 2014
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Poruba
Ulice čp. / č. o.
Havlíčkovo náměstí 741
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění jižní a severní vstup do výškového domu na Havlíčkově náměstí
Datace jednání v komisi 19621963
Datace realizace 1963
Datace kolaudace 1963
Typ
  • reliéf
Materiál
  • keramika
    • šamot
Stav poškozeno (ke dni 28.04.2021)
Popis poškození zvětralý povrch, praskliny ve spárách i na keramických dílech, chybějící části keramického dílu na obou reliéfech
Text hesla

soutěž na výzdobu (2 reliéfy) Výškového domu Poruba 1962 (účastníci: Jaroslav Brož, Otakar Beran, Edgar Beran); komise jednomyslně zvolila návrh Brože, který dvě varianty ideového návrhu: 1) Mírový motiv, 2) Pracovní úsilí; abstraktní návrhy Otakara a Edgara Beranových komise nepovažovala pro daný úkol za příznivé; Brož požadoval za reliéfy částku 120 tisíc Kčs, ale komise při kolaudaci "vzhledem k rozsahu práce, společenské závažnosti výsledku" částku snížila na 80 tisíc Kčs a konstatovala rovněž, že "kvalita řemeslného provedení není zcela uspokojivá"

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/35 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
jižní reliéf, JI 2021
severní reliéf, JI 2021
severní reliéf, JI 2021
severní reliéf, JI 2021
jižní reliéf, JI 2021
jižní reliéf, JI 2021
jižní reliéf, JI 2021
severní reliéf, JI 2020
jižní reliéf, JI 2014
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek