Vertikála

Číslo záznamu 18427
Název Vertikála
Autor (autoři) díla
foto Roman Polášek 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Poruba
Ulice čp. / č. o.
Havlíčkovo náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Havlíčkovo náměstí
Datace osazení 1970
Datace návrhu 1966
Datace jednání v komisi 19661969
Datace realizace 1969
Datace kolaudace 1969
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav poškozeno
Popis poškození fontána zrušena, plastika stojí v proláklině po kašně, mírně poškozeno
Text hesla

soutěž na řešení vodní nádrže 1965 (návrhy předložili Antonín Ivanský, Miroslav Rybička, Otakar Schindler, Vratislav Varmuža, Ivo Klimeš a Vladislav Gajda, který zvítězil a Klimeše si přizval jako spoluautora)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 24. 5. 1966

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/51 (citováno 9. 10. 2016).

Jakub Ivánek a Eva Špačková, Sochař Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou školu báňskou, In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 32, Ostrava 2018, s. 77–101.

Pavel Karous (ed.), Modely/Models. Doplněk druhého revidovavného vydání knihy Vetřelci a volavky: atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989). Druhé, revidované a rozšířené vydání, Praha 2015.

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Roman Polášek 2013
foto Roman Polášek 2013
foto Roman Polášek 2013
JI 2020
Archivní fotodokumentace
plastika s dosud existující nádrží fontány, Archiv města Ostravy
plastika s dosud existující nádrží fontány, Archiv města Ostravy
plastika s dosud existující nádrží fontány, Archiv města Ostravy
Model fontány, z knihy Pavla Karouse Modely/Models, 2015
plastika ve fungující fontáně
variantní návrhy fontány
ZpracovalJakub Ivánek, Heda Jakubíková
FotografovalRoman Polášek, Jakub Ivánek