Práce

Číslo záznamu 18588
Název Práce
Autor (autoři) díla
Investor Ředitelství školské výstavby Praha
foto Roman Polášek 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Poruba
Ulice čp. / č. o.
17. listopadu
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění vedle kruhové posluchárny VŠB-TUO
Výška 360cm
Šířka 375cm
Hloubka 173cm
Další rozměry sokl: v. 29 cm, š. 367 cm, hl. 166 cm
Datace návrhu 19751976
Datace jednání v komisi 19731977
Datace realizace 1977
Datace kolaudace 1977
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav dobrý (ke dni 29.11.2016)
Text hesla

výběrové řízení 1973 (zúčastnili se František Heinz a Václa Uruba) neskončilo úspěchem, proto 1975 schválen jako autor Svoboda; roku 1976 přivzat za spoluautora arch. Strnadel

původně stanovená částka 209 tisíc Kčs měla být zvýšena na základě realizačních nákladů (268 700 Kčs za zhotovení Ústředím uměleckých řemesel + 13 800 Kčs za montáž) na 426 tisíc Kčs

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace

Literatura

Marie Šťastná, Porubské sochy a reliéfy, Ostrava 2014.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Eva Špačková, Marie Šťastná a Jakub Ivánek. Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at VŠB-TUO. Ostrava 2017.

Dušan Konečný, Z ateliérů. Rudolf Svoboda, Výtvarná kultura I, 1977, č.6, s.50-57.

Panorama, 1979. č. 1, s. 24.

Miloš Bartoň, Výtvarné dílo v architektuře, Výtvarná kultura VII, 1983, č.6, s.27-31.

Bohuslav Čapka, Tvorba Rudolfa Svobody, Československý architekt XXIX, 1983, č.14, s.8.

Blanka Stehlíková, Socha v architektuře, Výtvarná kultura XIII, 1989, č.3, s.53-57.

Vlastimil Vinter, Sochař své generace. Rozhovor s Rudolfem Svobodou k jeho 65. narozeninám, Výtvarná kultura XIII, 1989, č.6, s.44-49.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/77 (citováno 9. 10. 2016).

Jaroslav Karbaš, České výtvarné umění v architektuře 1945-1985, Praha 1985. s. 72.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2013
JI 2013
foto Roman Polášek 2013
JI 2016
JI 2016
Archivní fotodokumentace
Galerie výtvarného umění v Ostravě dokumentace, foto Hana Číhalová 1984
Galerie výtvarného umění v Ostravě dokumentace, foto Hana Číhalová 1984
Svoboda,Práce,Výtvarná kultura,1977,č.6
Svoboda,Práce,Výtvarná kultura,1989,č.3
R. Svoboda Práce. České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985. s. 72.
Panorama, 1979. č. 1, s. 24.
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová, Eliška Špotová, Iva Karásková
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek, Hana Číhalová, Andrea Jakubcová, Eliška Špotová