Dětský svět

Číslo záznamu 18642
Název Dětský svět
Autor (autoři) díla
Rudolf Kouba (1932–2005) (hlavní autor)
ZAO Dílo, foto Petr Sikula 80. léta 20. století
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Poruba
Ulice čp. / č. o.
Dr. Slabihoudka
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění park Fakultní nemocnice (za budovou oddělení pro děti s vadami zraku)
Datace jednání v komisi 1984
Datace realizace 1984
Datace kolaudace 1984
Typ
  • herní prvek
Materiál
  • dřevo
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

hřiště mělo sloužit nácviku prostorové koordinace dětí léčených pro vadu zraku v přilehlém ortoptickém oddělení

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/128 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
ZAO, foto Petr Sikula 80. léta 20. století
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval