Tumba

Číslo záznamu 18695
Název Tumba
Autor (autoři) díla
JI 2016
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Slezská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Těšínská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění za vstupní branou hřbitova
Odhad datace konec 40. let 20. století (1947 až 1949)
Datace restaurování 19891990
Typ
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • travertin
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 16.12.2016)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

dle Šťastné dílo z konce 40. let, které bylo z rušeného městského hřbitova v Moravské Ostravě transportováno roku 1961 na Slezskou Ostravu – ve fotoarchivu Archivu města Ostravy však snímek původního umístění datovaný 1978, navíc oprava pomníku a jeho současné umístění proběhly dle pramenů až v letech 1989–90 (restaurovali Vratislav Varmuža a Alois Hlubek, umístění navrhl architekt Čestmír Niemczyk); Šťastná uvádí, že Vávra je autorem keramické tumby, zatímco Kalvoda kamenných plastik – to se nezdá pravděpodobné vzhledem k tomu, že Vávra byl kamenosochař a Kalvoda keramik, navíc v pozůstalosti Vávry se nacházejí fotografie modelů sochy pro tento památník

Literatura

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1048 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
JI 2015
JI 2016
JI 2016
JI 2016
JI 2019
JI 2019
Archivní fotodokumentace
Archiv města Ostravy, srpen 1978
model sochy vojáka, pozůstalost Karla Vávry v držení Marka Penhakera
model sochy matky s dítětem, pozůstalost Karla Vávry v držení Marka Penhakera
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek