Památník osvobození

Číslo záznamu 18702
Název Památník osvobození
Autor (autoři) díla
JI 2019
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Slezská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Bohumínská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Památník osvobození v ose mostu Miloše Sýkory
Výška 225cm
Šířka 400cm
Datace realizace 19471948
Datace kolaudace 1948
Typ
 • památník / pomník
 • reliéf
Materiál
 • kámen
  • žula
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav dobrý (ke dni 16.12.2016)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

dva monumentální reliéfy (Vítězství a Hold Rudé armádě) na bočních stranách podstavce pro první tank, kterým sovětská armáda vstoupila 30. dubna 1945 do Ostravy; architektonické ztvárnění památníku Evžen Friedl, autorem reliéfů Augustin Hanzdel; památník stával původně na ul. Českobratrská vedle mostu Pionýrů, avšak po výbuchu, který most zničil roku 1976, došlo k jeho přemístění na Slezskou Ostravu, kde byl nově kolaudován roku 1980 (nové architektonické zasazení projektoval arch. Petr Májek a památku restauroval Karel Vávra); kulturní památka

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1980 (přemístění tanku)

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace (přemístění tanku)

Literatura

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1013 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2014
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2013
Archivní fotodokumentace
dobová pohlednice tanku na původní místě u Mostu Pionýrů, Archiv města Ostravy, foto Rudolf Janda přelom 50./60. let 20. století
model reliéfu Vítězství, fotoarchiv Ostravského muzea, foto: Reprodukční oddělení Městského stavebního úřadu v Ostravě
model reliéfu Hold Rudé armádě, fotoarchiv Ostravského muzea, foto: Reprodukční oddělení Městského stavebního úřadu v Ostravě
práce na zvětšování reliéfu v ateliéru Augustina Handzela v Třebovicích, fotoarchiv Ostravského muzea, foto: Reprodukční oddělení Městského stavebního úřadu v Ostravě, 1947
Handzel při odlévání reliéfu, fotoarchiv Ostravského muzea, foto: Reprodukční oddělení Městského stavebního úřadu v Ostravě, 1947
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 3
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 3
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 3
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Rudolf Janda, Petr Sikula