Smrt

Číslo záznamu 18727
Název Smrt
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Archiv města Ostravy, foto Hana Kunzová 1999
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Slezská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Těšínská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění křížení cest při stoupání k obřadní síni (poblíž kolumbária)
Datace jednání v komisi 19641970
Datace realizace 1970
Datace kolaudace 1970
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • syntetické polymery / plasty
    • laminát / sklolaminát
    • umělá pryskyřice
Popis poškození odstraněno z místa, dnes v majetku autora
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

model hlavy (busta dnes ve sbírkách Ostravského muzea) je již na ilustrační fotce v časopise Červený květ 7/1964; prameny hovoří o přípravných pracích na díle od roku 1962; Babíček v soutěži získal druhou cenu a realizaci díla (investor nesouhlasil s další soutěží na tento úkol, první cena tedy zřejmě neudělena)

komise zvlášť ocenila kvalitu díla; původně zamýšleno v bronzu, ale v důsledku nárůstu cen, kvality díla a náročnosti zpracování komise nakonec doporučila původně zamýšlený honorář 240 tisíc Kčs (který viděla jako odpovídající pracím na modelech a čistému honoráři) navýšit o dalších 300 tisíc Kčs na realizaci; to se patrně nakonec nepodařilo, takže dílo bylo provedeno z epoxidu pryskyřice

poškozená plastika byla v listopadu 1999 namísto opravy předána zpět autorovi (dnes uloženo v ateliéru autora ve Vestci u Prahy)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z uměleckých komisí 12/1963–9/1965, 23. 2. 1965

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 18. 1. 1966

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 8. 4. 1969

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 22. 9. 1970, 20. 10. 1970

Literatura

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1042 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
foto Jan Voseček 80. léta 20. stol.
Archiv města Ostravy, foto Hana Kunzová 1999
archív Galerie výtvarného umění v Ostravě, foto: Hana Číhalová, 1999
archiv Jiřího Babíčka, 1999
Archiv města Ostravy
fotoarchiv Galerie výtvarného umění v Ostravě
fotoarchiv Galerie výtvarného umění v Ostravě
detail poškozené sochy, Archiv města Ostravy, foto Hana Kunzová 1999
dokončená socha v ateliéru, archiv Jiřího Babíčka
opravená plastika na zahradě autora, archiv Jiřího Babíčka
současný stav díla v ateliéru autora, JI 2016
současný stav díla v ateliéru autora, JI 2016
současný stav díla v ateliéru autora, JI 2016
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalHana Kunzová, Hana Číhalová, Jakub Ivánek