Prométheus

Číslo záznamu 18767
Název Prométheus
Autor (autoři) díla
Investor Vítkovické železárny Klementa Gottwalda
JI 2013
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
Zkrácená
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění předprostor někdejšího hotelu Atom (dnes Clarion Congress Hotel Ostrava)
Výška 350cm
Datace jednání v komisi 19781981
Datace realizace 19801981
Datace kolaudace 1981
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • syntetické polymery / plasty
    • laminát / sklolaminát
Stav dobrý (ke dni 25.12.2016)
Popis poškození stojí na vysokém podstavci, posuzováno pouze vizuálně
Související objekty
Text hesla

spolu s dalšími Babrajovými pracemi původně zamýšleno před závod 6 Vítkovických železáren (tzv. jaderný výzkum), nakonec však umístěno před hotel Atom; Průvodní zpráva k návrhu výtvarné výzdoby Rozšíření kotlárny VŽKG již z května 1977; původní záměr výtvarného řešení předprostoru budovy jaderného výzkumu počítal s abstraktní plastikou Slunce, jejíž součástí měla být báseň (její autor neuveden, ale Babraj jindy spolupracoval s Janem Skácelem, tudíž není vyloučeno, že je autorem také těchto veršů): "Aby té síly díl, jenž uvolněný z hmoty / obrátil v popel město Hirošimu, / dnes sloužil míru a nezpůsobil zlo, / chráníme prací rukou svých / zář, která nemá hranic a je bez konce", později se zvažovala varianta Ruce, ale nakonec komise doporučila vytvořit realistickou plastiku; s novým umístěním před hotelem Atom musel vyslovit souhlas tajemník Městského výboru KSČ s. Fak;socha měla být odlita z bronzu, ale z důvodu nedostatečné kapacity odlévacích závodů povoleno odlití z laminátu s bronzovým práškem jako plnidlem; Šťastná uvádí jako materiál chybně bronz (patrně vzhledem k typické zelenavé patině na objektu); u signatury datováno 1980 (zřejmě dohotovení modelu pro odlévání)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1978–4/1979, 26. 4. 1978, 13. 12. 1978

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty  5/1979–7/1980, 19. 6. 1979

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty  7/1980–12/1980, 11. 11. 1980

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1981–1982, 20. 1. 1981, 3. 2. 1981, 14. 4. 1981, 26. 5. 1981, 30. 6. 1981

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarných děl pro závod 6 VŽKG

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1981

Literatura

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, [Praha 1982], s. 136.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/342 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
Galerie výtvarného umění v Ostravě, foto Petr Sikula 80. léta 20. století
ZAO Dílo, foto Petr Sikula 80. léta 20. století
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 11
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Petr Sikula