Památník Miloše Sýkory

Číslo záznamu 18769
Název Památník Miloše Sýkory
Autor (autoři) díla
JI 2016
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Slezská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Bohumínská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění u mostu Miloše Sýkory
Výška 75cm
Šířka 210cm
Hloubka 60cm
Další rozměry podstavec 175 x 215 x 60 cm
Datace jednání v komisi 19621965
Datace realizace 1965
Datace kolaudace 1965
Typ
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • žula
    • diorit
Stav dobrý (ke dni 04.03.2020)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

architektonické řešení Miloš Bartoň

vzešlo ze soutěže v roce 1962; slavnostní odhalení pomníku 29. 4. 1965; komise zvlášť ocenila uměleckou kvalitu díla (také vzhledem k jeho společenské závažnosti) a navrhla Babraje na cenu města Ostravy za dosavadní uměleckou tvorbu na území města; kulturní památka; honorářová částka 56 600 Kčs je pouze odměna autorovi (komise navrhovala zvýšení o 10 tisíc Kčs); realizaci v dioritu prováděla Kamena Blansko, která si účtovala za výrobu 90 tisíc Kčs; Kamena vytvářela rovněž třetinový model sochy ve výsledném materiálu (diorit)

autorem veršů na podstavci je Jan Skácel (v rozšířené, dvanáctislokové verzi bylo otištěno v Literárních novinách roku 1961 jako Verše na pomník chlapce, kterého Němci zastřelili, když zachraňoval most; později změněno v rozsáhlejší skladbu Pocta Erbenovi)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace

Literatura

Miloš Bartoň, Výtvarné dílo v architektuře, Výtvarná kultura VII, 1983, č.6, s.27-31.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1017 (citováno 9. 10. 2016).

BARTOŇ, Miloš a kol. 40 let architektury v Severomoravském kraji v práci členů Svazu českých architektů. Ostrava: Svaz českých architektů, 1984.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2020
JI 2019
JI 2016
JI 2016
JI 2014
Archivní fotodokumentace
Archiv města Ostravy, 1975
Pomnik M. Sýkory. BARTOŇ, Miloš a kol. 40 let architektury v Severomoravském kraji v práci svazu českých architektů, 1984.
pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
třetinový kamenný model v závodě Kamena Blansko, pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
třetinový kamenný model v závodě Kamena Blansko, pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
třetinový kamenný model v závodě Kamena Blansko, pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
model sochy, pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
autor s modelem sochy, pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
autor s modelem sochy, pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
prvotní návrh sochy, pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
prvotní návrh sochy, pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
prvotní návrh sochy, pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
prvotní návrh sochy, pozůstalost Konráda Babraje v držení dcery
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová, Heda Jakubíková
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek