Památník obětem stávky na Dole Trojice 1894

Číslo záznamu 18771
Název Památník obětem stávky na Dole Trojice 1894
Autor (autoři) díla
Investor Ostravsko-karvinský revír, Důl Petr Bezruč
foto Roman Polášek 2019
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Slezská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Těšínská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění osamoceně na ul. Těšínská nedaleko zrušeného Dolu Trojice
Další rozměry výška monumentu asi 550 cm
Datace jednání v komisi 19651966
Datace realizace 1966
Datace kolaudace 1966
Typ
 • památník / pomník
 • socha / sousoší
Materiál
 • kámen
  • vápenec
   • vračanský vápenec
  • mramor
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • železo a slitiny
   • ocel
Stav dobrý (ke dni 30.06.2019)
Popis poškození dlouho zchátralý památník s kovovou částí narušenou pokusem o odcizení byl restaurován spolu s úpravou nejbližšího prostranství v roce 2018
Text hesla

Cienciala autorem uměleckého díla, Heiser autorem architektonického ztvárnění; užší nominovaná soutěž 1965 (osloveni tři výtvarníci, mezi nimiž Cienciala nebyl, ale předložil nezávazně návrh, který komise nakonec vybrala); komise zvlášť ocenila kvalitu díla, jeho monumentální řešení s citovou evokativností; pylony původně zamýšleny z betonu, ale během realizace změněno na vračanský vápenec (což ovlivnilo také výslednou částku honoráře); součástí památníku mramorová lavice (mramor Ruschitza) se jmény zabitých horníků a schodiště k vlastní plastice se shromažďovacím prostorem; jedna z mála realizací s očividným náboženským motivem – trnovou korunou; kulturní památka

restaurováno v roce 2018

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z uměleckých komisí 12/1963–9/1965, 23. 2. 1965, 4. 5. 1965, 1. 6. 1965

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1965 (strojopisy), 9. 11. 1965

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 5. 7. 1966

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace

Literatura

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1023 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Roman Polášek 2019
foto Roman Polášek 2019
foto Roman Polášek 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
foto Roman Polášek 2014
JI 2016
foto Roman Polášek 2014
foto: Roman Polášek, 2014
JI 2016
JI 2016
JI 2016
JI 2016
foto Jaroslav Němec
Archivní fotodokumentace
fotoarchiv Ostravského muzea, foto: František Řezníček, 2. polovina 90. let 20. století
Archiv města Ostravy
Archiv města Ostravy
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek, František Řezníček