Květ

Číslo záznamu 18778
Název Květ
Autor (autoři) díla
Investor Městský investorský útvar Ostrava
JI 2019
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
Jugoslávská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před okrskovým střediskem Ural na ulici Jugoslávská uprostřed sídliště Starý Zábřeh
Výška 125cm
Šířka 200cm
Hloubka 200cm
Datace jednání v komisi 1966
Datace realizace 1985
Datace kolaudace 1985
Datace restaurování 2018
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 25.12.2016)
Popis poškození původní nádrže byly při opravě prostranství v roce 2018 odstraněny a nahrazeny nevelkou kruhovou nádrží v levé části prostoru (před vchodem do samoobsluhy); restaurování díla provedl Martin Kuchař
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

původní nádrže byly při opravě prostranství v roce 2018 odstraněny a nahrazeny nevelkou kruhovou nádrží v levé části prostoru (před vchodem do samoobsluhy); restaurování díla provedl Martin Kuchař; lidově přezdíváno také Banány (asociuje trs banánů)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1983–1/1984, 19. 7. 1983, 11. 10. 1983, 22. 11. 1983, 6. 12. 1983

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1984–12/1984, 11. 12. 1984

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1985–6/1986, 7. 5. 1985

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1985

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, [Praha 1986], s. 77.

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/370 (citováno 9. 10. 2016).

 

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2020
JI 2020
JI 2020
JI 2020
JI 2014
JI 2015
foto Roman Polášek 2015
Archivní fotodokumentace
ZAO Dílo, foto: Petr Sikula, konec 80. let 20. století
archiv Petra Sikuly, foto: Petr Sikula, konec 80. let 20. století
Archiv města Ostravy, foto: Petr Sikula, konec 80. let 20. století
model realizace, ZAO Dílo, složka dokumentace
autor při práci, ZAO Dílo, složka dokumentace
vylomené kameny v průběhu realizace, ZAO Dílo, složka dokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek, Petr Sikula