Památník stavby silnice Výškovická

Číslo záznamu 18842
Název Památník stavby silnice Výškovická
Autor (autoři) díla
Pavel Klimoš (spoluautor)
Investor Dopravní stavby Ostrava
JI 2016
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
Výškovická
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění u parkoviště mezi silnici Výškovická a ulicí Horymírova
Datace jednání v komisi 1989
Datace realizace 1989
Datace kolaudace 1989
Typ
  • nápis / reklamní prvek / poutač
  • pamětní deska
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav dobrý (ke dni 27.12.2016)
Popis poškození poměrně dobrý stav, pouze v horní části uvolněná lišta
Text hesla

designová stéla s nápisem "Stavba ulice Výškovické, úsek Pavlovova–Ruská realizována v letech 1983–1987" a uvedením investora, projektanta a dodavatele; podobný památník stával u silnice Místecká vedle zastávky Benzina, kde je z větší části zničen (viz heslo)

Prameny

MUO, fond: ČFVU Dílo, Olomouc, složka dokumentace

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem. Přehled prací za rok 1989, Praha [1990], s. 46.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1145 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2016
Archivní fotodokumentace
MUO Dílo
MUO Dílo
MUO Dílo
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek