Stéla

Číslo záznamu 18848
Název Stéla
Autor (autoři) díla
Investor Bytostav
JI 2014
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
Středoškolská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před někdejším učňovským střediskem n. p. Bytostav (dnes Střední škola stavební a dřevozpracující)
Výška 500cm
Šířka 100cm
Hloubka 100cm
Datace jednání v komisi 19701973
Datace realizace 1973
Datace kolaudace 1973
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
      • vračanský vápenec
Stav dobrý (ke dni 27.12.2016)
Související objekty
Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 6. 10. 1970, 20. 10. 1970

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 5/1971–4/1972, 18. 5. 1971, 15. 6. 1971

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 4/1972 – 7/1974, 18. 12. 1973

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarných děl pro Učňovské středisko n. p. Bytostav

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1973

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976, [Praha 1977], s. 109.

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/381 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Roman Polášek 2015
Archivní fotodokumentace
ZAO Dílo, foto: Petr Sikula, 80. léta 20. století
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek, Petr Sikula