Atomový věk

Číslo záznamu 18854
Název Atomový věk
Autor (autoři) díla
Investor Městský investorský útvar Ostrava
JI 2014
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
V Zálomu
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před bývalou ZŠ V Zálomu
Výška 450cm
Datace jednání v komisi 19841986
Datace realizace 1986
Datace kolaudace 1986
Datace restaurování 2008
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • ostatní kovy
      • cín
Stav dobrý (ke dni 27.12.2016)
Popis poškození ukradený model atomu byl zhotoven při restaurování znovu
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

výběrové řízení na téma Objevy našeho věku roku 1984; socha byla zamýšlena kompozičně jinak, komise nutila autora k přepracováním, která byla proti jeho přesvědčení – s výsledkem nebyl spokojen; model atomu byl v minulosti odcizen, dnes na soše jeho replika z roku 2008, kdy plastiku restauroval pan Orel z Hrabové

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1986, [Praha 1987], s. 67.

Petr Holý, Jiří Myszak. Sochy, Ostrava 1991.

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/349 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2014
foto Roman Polášek 2015
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek