Košíková

Číslo záznamu 18876
Název Košíková
Autor (autoři) díla
Emil Sedlík (*1921) (hlavní autor)
Zdeněk Komenda (architekt)
Investor Vítkovické železárny Klementa Gottwalda
JI 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Vítkovice
Ulice čp. / č. o.
Závodní
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění městský stadion
Výška 270cm
Datace jednání v komisi 19711972
Datace realizace 1972
Datace kolaudace 1972
Datace restaurování 2015
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav dobrý (ke dni 28.12.2016)
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

při rekonstrukci stadionu v roce 2015 restaurováno do původního stavu (řešení povrchu opalováním a následným nalakováním) a přemístěno k bráně do areálu; honorář 40 tisíc Kčs je za exteriérovou plastiku Košíková i interiérovou plastiku Běžec (viz heslo)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 5/1971–4/1972, 4. 5. 1971

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 4/1972 – 7/1974, 18. 4. 1972, 2. 5. 1972, 13. 6. 1972, 27. 6. 1972, 18. 12. 1972

 

Literatura

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/788 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
umístění před dostavbou městského stadionu, JI 2014
Archivní fotodokumentace
archiv Vítkovice, a. s., 1977
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek