Raněný

Číslo záznamu 18878
Název Raněný
Autor (autoři) díla
Vincenc Havel (1906–1992) (hlavní autor)
Zdeněk Komenda (spoluautor)
Investor Vítkovické železárny Klementa Gottwalda
JI 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh-Hulváky
Ulice čp. / č. o.
Pohraniční
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před někdejší správní budovou závodu 2 (Nová ocelárna) Vítkovických železáren
Výška 160cm
Šířka 200cm
Datace návrhu 1940
Datace jednání v komisi 19651967
Datace realizace 1967
Datace kolaudace 1967
Typ
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 28.12.2016)
Související objekty
Text hesla

na architektonické části památníku spolupracoval architekt VŽKG Komenda; slavnostní odhalení 7. 12. 1968; vlastní památník z betonu pokrytého terazzem, součástí také velká nádoba z pálené hlíny; dle Müllerové datován model sochy již 1940

Literatura

Vincenc Havel, Opava 1986.

Markéta Müllerová, Osobnost a dílo sochaře Vincence Havla, diplomová práce FF Ostravské univerzity, 2011.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/826 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
JI 2015
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek