Fontána

Číslo záznamu 18879
Název Fontána
Autor (autoři) díla
Miroslav Rybička (*1928) (hlavní autor)
Investor Obvodní národní výbor Ostrava 3
JI 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Vítkovice
Ulice čp. / č. o.
Výstavní
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění sad Jožky Jabůrkové
Datace jednání v komisi 19661967
Datace realizace 1967
Datace kolaudace 1967
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
Materiál
  • sklo
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav zaniklé dílo
Popis poškození odstraněno, zůstala jen stará nádrž fontány, na kterou byl novodobý objekt v 60. letech zřejmě instalován
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

celá věc nejasná – Rybička datuje 1962, ale v pramenech se objevuje teprve 1966 zmínka o restaurování kašny (jde o nádrž přenesenou z prostoru před Divadlem Antonína Dvořáka v Moravské Ostravě, později v prostoru výstaviště při dnešní Výstavní ulici), pro niž měl Rybička použít sousoší labutí, které MěstNV Ostrava "před časem" zakoupilo od sochaře Josefa Špačka; zpráva o kolaudaci však o Špačkově soše již nehovoří (víme, že pak stávala v zoologické zahradě)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 10. 5. 1966, 20. 12. 1966

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 24. 10. 1967

Literatura

Petr Pavliňák, Miroslav Rybička. O životě, umění a motocyklech, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/803 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
původní umístění nádrže kašny před divadlem v Moravské Ostravě, Archiv města Ostravy
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek