Oheň

Číslo záznamu 18926
Název Oheň
Autor (autoři) díla
Investor Městský investorský útvar Ostrava
reprofoto z knihy: Alexander Peroutka – František Zachoval (eds), Rudolf Valenta. Rekonstruktion, Berlin 2014
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
Pavlovova 2644/ 6
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění bývalá plynoslužebna na ulici Pavlovova
Výška 200cm
Další rozměry průměr kruhového reliéfu 200 cm
Datace jednání v komisi 19681970
Datace realizace 1970
Datace kolaudace 1970
Datace zániku 2013
Typ
  • reliéf
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav zaniklé dílo
Popis poškození odstraněno 2013
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1968 (strojopisy), 16. 1. 1968

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 5. 5. 1970

 

Literatura

Alexander Peroutka – František Zachoval (eds), Rudolf Valenta. Rekonstruktion, Berlin 2014.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/683 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
maps.google.com, 2011
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval