Květy míru

Číslo záznamu 18927
Název Květy míru
Autor (autoři) díla
Investor Městský investorský útvar Ostrava
JI 2013
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Výškovice u Ostravy
Ulice čp. / č. o.
Výškovická
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění za bývalým obchodním centrem Odra
Výška 180cm
Šířka 140cm
Hloubka 140cm
Datace jednání v komisi 19781984
Datace realizace 1983
Datace kolaudace 1984
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • žula
    • mramor
Stav dobrý (ke dni 28.12.2016)
Související objekty
Text hesla

práce zadána již 1978, ale hotova teprve 1983 – komise však nespokojena s detaily, úpravou povrchu a okolí, kolaudováno teprve po úpravách v lednu 1984, přičemž navýšena částka kvůli složitosti architektonického řešení (Mikula pověřen rovněž architektonickou úpravou okolí – mramorové pruhy kolem plastiky vysypané mramorovou drtí); objevuje se však nesoulad v uvádění honoráře (u kolaudačního zápisu uvedeno 135 729 Kčs, na dokumentační kartě s fotografií díla pouze 84 906 Kčs)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1978–4/1979, 22. 2. 1978, 31. 5. 1978, 4. 10. 1978,

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1983–1/1984, 15. 2. 1983, 24. 5. 1983, 19. 7. 1983, 17. 1. 1984

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1984–12/1984, 3. 4. 1984, 8. 5. 1984

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace Výškovice II / 3. stavba (dokumentace neúplná)

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace Výškovice II / 5. stavba (zbytek dokumentace)

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1984

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, [Praha 1985], s. 67.

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/957 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2013
JI 2015
foto Roman Polášek 2015
foto Roman Polášek 2015
Archivní fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek