Památník osvobození Rudou armádou

Číslo záznamu 18935
Název Památník osvobození Rudou armádou
Autor (autoři) díla
JI 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Komenského sady
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Komenského sady
Další rozměry výška ústředního sousoší 420 cm; rozměry postranních reliéfů 100 x 650 cm
Datace realizace 19451947
Datace restaurování 1975
Typ
 • památník / pomník
 • reliéf
 • socha / sousoší
Materiál
 • kámen
  • žula
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav dobrý (ke dni 31.12.2016)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

slavnostní odhalení památníku se sousoším 29. 4. 1947 v 17 hodin (předtím na hotové architektuře bez sousoší pouze váza na pietní oheň); autory původní koncepce památníku jsou Jan Jírovec (architektura) a Karel Vávra (sochařská složka); nakonec Vávra realizoval pro nedostatek času jen reliéfy Boj a Oběť a autorem ústředního sousoší se stal Konrád Babraj (figury vojáka a dělníka modeloval podle scénografa Otakara Schindlera a svého bratra Bořivoje); původní Vávrův návrh sousoší dokládají fotografie ve sbírkách Slezského zemského muzea, z nichž jedna zobrazuje model sousoší v jiné variantě (voják hřímající zaťatou pěstí nad hlavou, který vede po svém boku nahého dělníka s kladivem v překřížených rukou a hlavou pozdviženou nahoru do strany), druhá pak model památníku označený jako "původní návrh" s vročením 1945, kde je tento model uplatněn; součástí památníku mauzoleum 656 sovětských vojáků, 5 československých tankistů a 9 padlých civilistů; 1971 přibyly pamětní desky gen. Andreje Ivanoviče Jeremenka a Josefa Kotase od Karla Vávry (architektonické řešení Alfréd Návrat); 1975 rekonstrukce pod vedením Karla Vávry a doplnění o nádobu na věčný oheň od Miroslava Rybičky (architektonická spolupráce Josef Hrejsemnou; během rekonstrukce instalováno sousoší mezi památníkem a branou na provizorním podstavci); národní kulturní památka

Prameny

Pozůstalost Karla Vávry v držení Marka Penhakera.

Fotoalbum realizovaných děl Karla Vávry, Slezské zemské muzeum, uměleckohistorické pracoviště (inv. č. U 460 AP).

Sbírka fotografií díla Karla Vávry, Slezské zemské muzeum, uměleckohistorické pracoviště (inv. č. U 476 AP).

 

Literatura

J. B. Svrček, Moravští laureáti státních cen, Výtvarné umění IV, 1954, č. 9-10, s. 447-457.

Marcela Bártková, Život a dílo sochaře Karla Vávry, Diplomová práce Pedagogické fakulty v Ostravě 1987.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008 (tam i další literatura).

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/527 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
JI 2016
JI 2015
JI 2016
reliéf Boj, JI 2016
reliéf Oběť, JI 2016
Archivní fotodokumentace
Karel Vávra (nalevo) a Konrád Babraj (uprostřed ve vojenském) při realizaci plastiky, Archiv města Ostravy
práce na hliněném modelu 1 : 1 pro odlití plastiky do bronzu, Archiv města Ostravy
instalace sochy na památník, Archiv města Ostravy, 1947
pozvánka na slavnostní odhalení památníku, Archiv města Ostravy
provizorní instalace sousoší mezi památníkem a bránou do parku zřejmě v době oprav památníku, archiv Vítkovice, a. s.
Babraj,pomník Rudé armády v Ostravě,Výtvarné umění,1954,č.9-10
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová
FotografovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová