Památník obětem druhé světové války

Číslo záznamu 18938
Název Památník obětem druhé světové války
Autor (autoři) díla
JI 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Martinov ve Slezsku
Ulice čp. / č. o.
Martinovská 3080/ 54
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před budovou bývalé školy na ul. Martinovská
Výška 360cm
Datace realizace 1951
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 20.09.2016)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

restaurováno 1983 Aloisem Hlubkem (nákladem 23 920 Kčs)

Prameny

Fotoalbum realizovaných děl Karla Vávry, Slezské zemské muzeum, uměleckohistorické pracoviště (inv. č. U 459 AP).

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1983–1/1984, 25. 4. 1983, 30. 8. 1983

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace Rekonstrukce památníku padlých v Ostravě 4-Martinov a rekonstrukce reliéfu J. Fučíka v parku v Ostravě-Třebovicích

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1353 (citováno 31. 12. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
JI 2015
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek