Stéla

Číslo záznamu 18982
Název Stéla
Autor (autoři) díla
2016 JCe
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Liberec
Ulice čp. / č. o.
Školní 367/ 16
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Pískovcová skulptura je umístěna na travnaté ploše mezi obytnými panelovými domy (sídliště v lokalitě Aloisina výšina).
Datace realizace 1965
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v relativně dobrém stavu, zjištěná poškození neohrožují jeho zachování. Na povrchu kamene jsou zřetelné silikátové krusty, biologické napadení (řasy), drobná mechanická poškození a stopy vandalismu (graffiti).
Literatura

Hana Seifertová – Ludmila Vachtová, Socha a město (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 1969.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989. – Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Petr Freiwillig – Jan Mohr, Libercem a Žitavou za sochami nejen moderními, Liberec 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
ZpracovalJan Červinka, Marta Daňková
FotografovalJan Červinka