Touha mladých lidí po poznání

Číslo záznamu 19467
Název Touha mladých lidí po poznání
Autor (autoři) díla
Investor Okresní národní výbor Gottwaldov
2016 DN
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Zlín
Ulice čp. / č. o.
Okružní 4685
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Mozaika je instalována na schodišti před vchodem do školy.
Výška 150cm
Šířka 540cm
Datace realizace 19781980
Datace kolaudace 1979
Typ
  • mozaika
Materiál
  • sklo
    • štípané sklo
Stav poškozeno (ke dni 17.02.2014)
Popis poškození Povrch mozaiky je znečištěn ve spodní části řasami a mechem. Část kostek je vypadaná, nebo poškozená. Povrch kostek je místy poškrábán, zlacení je poškozeno. Některé kostky jdou do hloubky popraskané. Mozaika je v celé ploše znečištěna exhalacemi. Na povrchu se objevují také výluhy betonu.
Text hesla

Mozaika s názvem Touha mladých lidí po poznání doplnila ležatě obdélný betonový panel na podestě venkovního schodiště základní školy na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Představuje surrealistickou kombinaci různých předmětů a tvarů typickou pro tvorbu malíře Josefa Lieslera. V centru vidíme strom s bílou kůrou, který má v koruně skrytou knihu. Vpravo od něj jsou umístěny stylizované planety a půlměsíc, na okraji vystupují lidské tváře doplněné postavami ptáčků a velký profil muže.

Signatura LIESLER v levém dolním rohu upozorňuje na autora návrhu, který má ve Zlíně i další monumentální realizace. V budově pošty na Jižních Svazích rozsáhlou olejomalbu Vývoj poštovnictví (1978), v centru města na budově bývalého obchodního domu keramickou mozaiku Dary země a slunce (1982) a další rozměrnou malbu Minulost a budoucnost techniky (1974), která zdobí interiér střední průmyslové školy. Ačkoliv byla díla Josefa Lieslera určená pro výzdobu architektury prováděna v různých materiálech, autor měl velmi blízko právě ke skleněné mozaice. Na počátku své profesní kariéry, ve 30. letech 20. století, spolupracoval s mozaikářskou dílnou Jana Tumpacha a v období druhé světové války s jejími nástupci v dílně Mosaika v Praze Podolí, pro které navrhoval drobné kompozice určené k prodeji v Krásné jizbě.

 

Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín), uložena v knihovně instituce.

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Literatura

 

 

Fotodokumentace aktuálního stavu
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
02/2014 VR
2016 DN
2016 DN
2016 DN
Archivní fotodokumentace
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov.
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov.
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová, Dalibor Novotný