Plastické označení Galerie výtvarného umění

Číslo záznamu 19472
Název Plastické označení Galerie výtvarného umění
Autor (autoři) díla
Investor Galerie výtvarného umění Hodonín
11/2018 MČ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Hodonín Hodonín Hodonín
Ulice čp. / č. o.
Úprkova 601/ 2
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno na fasádě nalevo od vstupu.
Výška 63cm
Šířka 120cm
Hloubka 2cm
Další rozměry Rozměry odhadnuty.
Datace kolaudace 1983
Typ
  • nápis / reklamní prvek / poutač
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 27.11.2018)
Související objekty
Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín), uložena v knihovně instituce

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=14792772&sequence=16&mode=fullt..., vyhledáno 27. 11. 2018.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 91.

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
11/2018 MČ
Archivní fotodokumentace
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 12
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 12
KGVU ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov, foto: 12
ZpracovalPavel Holec, Michaela Čadilová
FotografovalMichaela Čadilová