Pylon s reliéfy Kosmonauta a Družice

Číslo záznamu 19700
Název Pylon s reliéfy Kosmonauta a Družice
Autor (autoři) díla
Pylon s reliéfy Kosmonauta a Družice, 2009/ Kamil Křenek
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Bludovice
Ulice čp. / č. o.
Jurije Gagarina
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dětské hřiště na sídlišti Podlesí na ulici Jurije Gagarina.
Datace jednání v komisi 19731975
Datace realizace 1975
Datace kolaudace 1975
Typ
  • herní prvek
  • reliéf
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav zaniklé dílo
Popis poškození Zdemolováno roku 2012.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Oboustranný betonový reliéf na pylonu součástí dětského hřiště; původně zakázka na dětské atrakce, která byla zadána Urubovi ve spolupráci s Oldřichem Fidrichem, ale akce nakonec změněna a Fidrich odvolán pro jiný úkol; při schvalování návrhu se hovoří o motivu zvířátek na opětné zídce či vertikálním mobilním větrníku, ale již v březnu 1975 byla koncepce výtvarného řešení dle zápisu z komise změněna, a to z důvodu pokročilosti výstavby, která znemožnila pokračovat v původním řešení; Uruba nakonec vytvořil pouze pylon s reliéfem; zakázku provázela slovně vyhrocená rozepře autora s komisí; při kolaudaci komise konstatovala, že oproti předloženému návrhu realizace nevyzněla uspokojivě, "zejména výtvarný figurální prvek je schematický a organicky v rozporu s celkovou prostorovou kompozicí, která navíc má v některých pohledech nedořešené vazby", nelíbilo se jí také použití betonu pro dětské hřiště; následkem bylo upravení honoráře na 53 500 Kčs.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 4/1972 – 7/1974, 30. 4. 1973, 14. 6. 1973, 20. 11. 1973, 4. 12. 1973, 11. 12. 1973, 15. 1. 1974.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 8/1974 – 12/1975, 27. 8. 1974, 11. 2. 1975, 25. 2. 1975, 4. 11. 1975.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1979.

Literatura

Iva Štouračová, Plastika v exteriéru města Havířova (bakalářská práce), Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF OU, Ostrava 2010, s. 55.

Archivní fotodokumentace
Archiv Magistrátu města Havířov, strana s kosmonautem, Památky a umělecká díla, Podlesí.
Archiv Magistrátu města Havířov, strana s družicí, Památky a umělecká díla, Podlesí.
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1979.
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1979.
SOkA Karviná, fond Josef Hrejsemnou.
Pylon s reliéfy Kosmonauta a Družice, 2009/ Kamil Křenek
Pylon s reliéfy Kosmonauta a Družice, 2009/ Kamil Křenek
Pylon s reliéfy Kosmonauta a Družice, 2009/ Kamil Křenek
Pylon s reliéfy Kosmonauta a Družice, 2009/ Kamil Křenek
Pylon s reliéfy Kosmonauta a Družice, 2009/ Kamil Křenek
Strana pylonu s družicí nedlouho před zbořením, foto Magdaléna Cebáková.
Pylon s reliéfy Kosmonauta a Družice 2011/ Linda Mašková
pylon v roce 2006, přezvato z Panoramio (přidal fotomor)
Pylon v roce 2006, přezvato z Panoramio (přidal fotomor).
Strana s družicí v roce 2010, foto Iva Štouračová.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalKamil Křenek