Pomník Rudoarmějců

Číslo záznamu 19718
Název Pomník Rudoarmějců
Autor (autoři) díla
2016 DN
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Zlín Zlín Zlín
Ulice čp. / č. o.
Park Komenského
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na východní straně parku
Výška 240cm
Další rozměry Rozměry uvedeny jen pro výšku plastiky Partyzána.
Datace realizace 19461947
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 14.06.2019)
Literatura

Jiří Voženílek, Nová výstavba Zlína, Architektura ČSR VI, 1947, s. 69–84.
Dušan Šindelář, Sochař Vincenc Makovský, Výtvarné umění V, 1955, č. 4, s. 178–184.
Jiří Hlušička, Příklad Vincence Makovského. K umělcovým nedožitým osmdesátinám, Výtvarná kultura V, 1981, č. 3, s. 19–22.
Jaroslav Wicherek – Josef Ruszelák – Miroslav Plešák, Gottwaldov, Gottwaldov 1980, nestr.
Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, obr. 143–145. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2016 DR
6/2016 DR
6/2016 DR
6/2016 DR
6/2016 DR
2016 DN
2016 DN
2016 DN
2016 DN
Archivní fotodokumentace
Dušan Šindelář, Sochař Vincenc Makovský, Výtvarné umění V, 1955, č. 4, s. 178–184.ýtvarné umění 1955,č.4
Jiří Voženílek, Nová výstavba Zlína, Architektura ČSR VI, 1947, s. 69–84.
Jiří Voženílek, Nová výstavba Zlína, Architektura ČSR VI, 1947, s. 69–84.
Jiří Hlušička, Příklad Vincence Makovského. K umělcovým nedožitým osmdesátinám, Výtvarná kultura V, 1981, č. 3, s. 19–22.
Jaroslav Wicherek – Josef Ruszelák – Miroslav Plešák, Gottwaldov, Gottwaldov 1980, nestr.
ZpracovalAndrea Jakubcová, Vladislava Říhová
FotografovalDalibor Novotný , Daniel Rybka