Pomník Rudé armády ve Znojmě

Číslo záznamu 19730
Název Pomník Rudé armády ve Znojmě
Autor (autoři) díla
6/2017 VR
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Znojmo Znojmo Znojmo-město
Ulice čp. / č. o.
Mariánské náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Pomník je umístěn uprostřed kruhového náměstí.
Výška 800cm
Další rozměry Socha neměřena (v. cca 400 cm), sokl (dřík sloupu) - v. 435 cm, průměr cca 180 cm.
Datace realizace 19501951
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
    • žula
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 21.06.2017)
Popis poškození Znečištěno prachovými depozity.
Text hesla

Památník byl nazýván Pomníkem Vítězství. Podle dobových zdrojů byl "vytvořen svépomocí místních občanů - dobrovolně odpracováno 10 tisíc brigádnických hodin, nasbíráno 7 tisíc kg barevných kovů a výše příspěvků dosáhla 4 milionů korun". Byl postaven na místě, kde došlo k prvnímu historickému setkání představitelů města Znojma s Rudou armádou 8. 5. 1945 a odhalen byl 2. 11. 1952. 

Literatura

Václav Žalud – Vladimír Šolta, Úspěch sochařů na výtvarné úrodě 1951, Výtvarné umění II, 1951–1952, s. 190–191.
Red., Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění. K výstavě na Slovanském ostrově v listopadu a prosinci 1952, Výtvarné umění III, 1953, č. 1–5, s. 139–157.
J. B. Svrček, Moravští laureáti státních cen, Výtvarné umění IV, 1954, č. 9–10, s. 447–457.
Jan Navrátil – Vědomil Vildomec – Jaroslav Mucha, Nikdy nezapomeneme, Znojmo 1977, s. 131.

Martin Koťa, Sochařská tvorba Konráda Babraje ​(diplomová práce), Filozofická fakulta MU, Brno 2013, s. 91.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2017 VR
6/2017 VR
6/2017 VR
6/2017 VR
6/2017 VR
6/2017 VR
6/2017 VR
6/2017 VR
Archivní fotodokumentace
Red., Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění. K výstavě na Slovanském ostrově v listopadu a prosinci 1952, Výtvarné umění III, 1953, č.1–5, s. 139–157.
J. B. Svrček, Moravští laureáti státních cen, Výtvarné umění IV, 1954, č.9–10, s. 447–457.
Studie Vítězství; Václav Žalud – Vladimír Šolta, Úspěch sochařů na výtvarné úrodě 1951, Výtvarné umění II, 1951–1952, s.190–191.
Jan Navrátil – Vědomil Vildomec – Jaroslav Mucha, Nikdy nezapomeneme, Znojmo 1977, s. 131.
ZpracovalAndrea Jakubcová, Vladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová