Pomník obětem 2. světové války a květnové revoluce 1945

Číslo záznamu 19735
Název Pomník obětem 2. světové války a květnové revoluce 1945
Autor (autoři) díla
Josef Wágner (1901–1957) (hlavní autor)
7/2017 JL
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Trutnov Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem
Ulice čp. / č. o.
Husova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Pomník je osazen v parčíku u mostu na levé straně řeky Labe.
Výška 300cm
Šířka 110cm
Hloubka 110cm
Další rozměry Rozměry díla byly měřeny v půdorysném průmětu. Výše uvedený rozměr výšky, tj. 300 cm, je rozměr figury bez podstavce.
Datace návrhu 1948
Datace realizace 1954
Typ
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 27.07.2017)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu, bez viditelných známek poškození. Povrch bronzové části památníku s figurou alegorie Vlasti je pokryt nestejnoměrnou vrstvou patiny. Tato je na levém chodidle setřena (viz foto níže).
Text hesla

Základnu (základovou patku) tvoří dva žulové kvádry (jejich celková výška je 45cm). Dva bloky o rozměrech 110 x 220 cm nesou podstavec sochy z měděných desek spojených v blok. Na průčelní straně je vyryt nápis: "OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A KVĚTNOVÉ REVOLUCE 1939-1945". Na podstavci je bronzová socha zobrazující klečící ženu rozvinující před sebou v rukou prapor Československé republiky, nahoře ověnčený palmovou ratolestí. Žena má dozadu spuštěné vlasy a nad čelem měla čelenku. Čelně vpravo od sochy je 13 čtvercových pískovcových desek se jmény dvanácti padlých Čechů a jednoho rudoarmějce. Na první desce čelně zleva je nápis: "RUDOARMĚJEC ŽEGUISKÝ". Desky jsou z pískovce s hrubým povrchem a vystouplým nápisem (kapitála). Dále vpravo od sochy je hranolový ležící podstavec se dvěma stožáry na vlajky.

Pomník byl slavnostně odhalen 9. května 1959.

Prameny

http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/2723-dvur-kralove-nad-labem/Husova/

http://pamatkovykatalog.cz?element=2157122&action=element&presenter=Elem...

Literatura

Jaromír Pečírka, K novým sochám Josefa Wagnera, Výtvarné umění IV., 1954, č. 6, s. 267-273.

Jiří Hlušička, Sochařský odkaz Josefa Wagnera, Výtvarná kultura VII., 1983, č. 3, s. 23-26.

Helena Rezková - Pavlína Špatenková, Nebylo jim souzeno žít, Vlkov 2018, s. 152.

Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2017, JL, měřítko - 30 cm
7/2017, JL, nápis na čelní straně soklu
7/2017, JL, pohled na levou stranu
7/2017, JL, pohled na pravou stranu
7/2017, JL, pohled zepředu
7/2017, JL, pohled zezadu
7/2017, JL, setřená patina na levé noze
Archivní fotodokumentace
Jaromír Pečírka, K novým sochám Josefa Wagnera, Výtvarné umění IV., 1954, č. 6, s. 267-273.
Jiří Hlušička, Sochařský odkaz Josefa Wagnera, Výtvarná kultura VII., 1983, č. 3, s. 23-26.
ZpracovalAndrea Jakubcová, Jan Langfelner, Marta Daňková
FotografovalAndrea Jakubcová, Jan Langfelner