Tančící dívky

Číslo záznamu 19791
Název Tančící dívky
Autor (autoři) díla
Tančící dívky 2017/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Havířov-město
Ulice čp. / č. o.
Makarenkova 513
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Boční partie čelní fasády budovy Střední průmyslové školy elektrotechnické na ulici Makarenkova.
Odhad datace Přelom 50./60. let 20. století. (1958 až 1962)
Typ
  • mozaika
Materiál
  • keramika
    • glazovaná keramika
Stav dobrý (ke dni 17.06.2017)
Text hesla

Dvě skupiny tančících dívek na fasádě (autorství potvrzeno díky dochování návrhu v pozůstalosti po autorovi); na škole rovněž keramické obložení sloupů po stranách vchodu (v jejich případě autor neznámý).

Literatura

Veronika Červinková, Výtvarník Jan Provazník (1901–1978) (diplomová práce), Katedra dějin umění FF UP, Olomouc 2012, obrazová příloha.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Tančící dívky, levý výjev 2017/JI
Tančící dívky, levý výjev 2017/JI
Tančící dívky, pravý výjev 2017/JI
Tančící dívky, pravý výjev 2017/JI
Tančící dívky, vstup do školy 2017/JI
Tančící dívky, detail sloupu u vstupu do školy 2017/JI
Tančící dívky, foto Kamil Křenek
Archivní fotodokumentace
Tančící dívky, návrh na jeden z výjevů v pozůstalosti autora, zveřejnila v citované diplomové práci Veronika Červinková.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek