Socha "Zdraví" pro areál nemocnice

Číslo záznamu 19874
Název Socha "Zdraví" pro areál nemocnice
Autor (autoři) díla
Antonín Kupka (projektant)
Investor OÚNZ Šumperk
10/2018/JJ
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Šumperk Šumperk Šumperk
Ulice čp. / č. o.
Nerudova 640
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Instalován v parkovém prostranství uprostřed areálu nemocnice, před budovou L.
Výška 180cm
Šířka 50cm
Hloubka 85cm
Datace realizace 1981
Datace kolaudace 1982
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 04.10.2018)
Popis poškození Kámen obrůstá lišejníky.
Prameny

Muzeum umění Olomouc, archiv ČFVÚ Dílo, karton 1 (evidenční karty).

Literatura

A. Č. [Alena Čižmářová], Nové plastiky v Šumperku (8), Kulturní život Šumperka, 8/1984, s. 17.

František Kobza, Dalibor Malina, Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti A/Ž 1989, Praha-Olomouc 1989.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celkový pohled (10/2018/JJ)
Celkový pohled (10/2018/JJ)
Celkový pohled (10/2018/JJ)
10/2018/JJ
Detail - biologická koroze (10/2018/JJ)
Detail (10/2018/JJ)
Detail (10/2018/JJ)
Detail (10/2018/JJ)
Detail (10/2018/JJ)
Detail (10/2018/JJ)
Boční pohled (10/2018/JJ)
Zadní pohled (10/2018/JJ)
Měřítko (10/2018/JJ)
Archivní fotodokumentace
Karel Janíček: Města ČSSR - Šumperk, Praha 1985, č. 10.
MUO, fond Dílo, karton 1.
MUO, fond Dílo, karton 1.
Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Práce na modelu. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Práce na modelu. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Práce na modelu. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák, Veronika Pulcová
FotografovalJan Jeništa