Abstraktní mozaika pro telekomunikační budovu

Číslo záznamu 19891
Název Abstraktní mozaika pro telekomunikační budovu
Autor (autoři) díla
Investor ONV Břeclav, Jihomoravské ředitelství spojů
4/2015 MKK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Břeclav Břeclav Břeclav
Ulice čp. / č. o.
Jungmanova 2883/ 3
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Mozaika je instalována v průčelí telekomunikační budovy, v přízemí při schodišti.
Výška 170cm
Šířka 550cm
Datace realizace 1979
Typ
  • mozaika
Materiál
  • kámen
  • sklo
    • štípané sklo
Stav poškozeno (ke dni 01.04.2015)
Popis poškození Mozaika je vystavena vlivu okolí v celé své ploše. Povrch znečišťují prachové depozity a biologické napadení (mechy, řasy). Dílem prochází vertikální prasklina, která byla vyplněna pravděpodobně silikonovým tmelem. V ploše obrazu jsou patrné jednotlivé vypadané kostky.
Text hesla

Mozaika osazená v přízemí telekomunikační budovy představuje horizontálně rozvinutý motiv, kde je na bílém pozadí zakomponován oranžový kotouč obklopený svazky černých siločar zobrazujících snad výboje energie. Dílo bylo zadáno k provedení dílně Ústředí uměleckých řemesel už v roce 1974, na fasádě se uplatnilo až o pět let později. Vzniklo podle návrhu sochařky Sylvy Lacinové. Abstraktní kompozice s kruhovým centrálním prvkem navazuje na její starší plastické realizace. Nejlepší srovnání poskytuje betonový vlys Slunce z roku 1961 obrácený k vnějšímu schodišti hotelu International v Brně. Lacinová navrhovala výzdobu i pro další telekomunikační budovy, jednalo se ale o reliéfy (v roce 1972 dvanáct dřevěných reliéfů pro budovu v Hodoníně a o rok později reliéf z bulharského vápence pro objekt ve Valašském Meziříčí). V technice mozaiky má autorka jen jednu další realizaci, kamennou kompozici z roku 1990 zdobící autobusové nádraží v Českém Krumlově.

Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře. 

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1972 - 1973, inv. č. 32, 19. 3. 1973.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1973 - 74, i.č. 33, 15. 10. 1973, 4. 3. 1974, 1. 4. 1974.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 114.
Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 11.

Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2015 MKK
4/2015 MKK
4/2015 MKK
4/2015 MKK
4/2015 MKK
4/2015 MKK
4/2015 MKK
4/2015 MKK
4/2015 MKK
4/2015 MKK
4/2015 MKK
Archivní fotodokumentace
Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 11.
ZpracovalZuzana Křenková, Vladislava Říhová, Jana Kořínková
FotografovalMichaela Knězů Knížová