Plastika "Pionýrka" pro základní školu

Číslo záznamu 1991
Název Plastika "Pionýrka" pro základní školu
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Praha 5
kraj okres obec kat. území
Středočeský kraj Rakovník Rakovník Rakovník
Ulice čp. / č. o.
Martinovského 153
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na budově ZŠ
Datace realizace 1981
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav zaniklé dílo (ke dni 28.06.2018)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 40.

ZpracovalOndřej Hricko, Lucie Prchalová
Fotografoval