Reliéfní plastika na výstavní hale, stožár Energetika a další reliéfy pro výstaviště

Číslo záznamu 19917
Název Reliéfní plastika na výstavní hale, stožár Energetika a další reliéfy pro výstaviště
Autor (autoři) díla
Investor Ostravské výstavní trhy
Archiv města Ostravy, fotoarchiv
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Černá louka
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Černá louka, vstupní průčelí pavilonu G
Datace návrhu 1962
Datace realizace 1962
Typ
  • reliéf
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav zaniklé dílo
Popis poškození reliéf na hale a stožár odstraněny někdy v 90. letech 20. století při rušení výstaviště, některé menší reliéfy možná již dříve během přípravy nových výstav
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

jak dokazují dobové pohlednice, plastika byla instalována na již dříve hotový pavilon (obložený skleněnou mozaikou) až později, patrně v souvislosti s přípravou výstavy Za socialistické životní prostředí 1964; autorem pavilonu G je Josef Jiřičný; již roku 1960 zpracovává Jaroslav Šajn pro výstavu v Ostravě návrh na neurčenou kovovou plastiku, hotovou ještě téhož roku; roku 1961 zpracoval návrhy na 3 poutače (Hutě, Doly a Severomoravský kraj v 3. pětiletce) a následně i kovové figury 3,5 m vysoké a návrh stožáru Energetika; v roce 1962 zpracovává Šajn návrhy na "plastiku pro průčelí výstavní haly" (komise vybírá ze 6 ks návrhů v materiálu); autorovi byl přiznán honorář 25 tisíc Kčs za návrhy a částka 5 tisíc Kčs za dozor a vedení při realizaci (realizace patrně zajišťována přímo v ostravských železárnách)

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 104, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 1. 3. 1960

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 105, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 7. 10. 1960 (blíže neurčená plastika)

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 106, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 30. 6. 1961

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 105, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 13. 10. 1961, 3. 11. 1961, 10. 11. 1961 (poutače, figury a stožár)

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 107, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 19. 2. 1962, 9. 3. 1962

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/278 (citováno 9. 7. 2017).

Archivní fotodokumentace
dobová pohlednice, foto František Bittner 1964
Archiv města Ostravy, fotoarchiv
Archiv města Ostravy, fotoarchiv
Archiv města Ostravy
dobová pohlednice, foto J. Hrouda 1964
pavilon G před instalací plastiky, dobová pohlednice, foto Květoslav Kubala před rokem 1963
stožár Energetika, Archiv města Ostravy
poutač Figury na fotografii ze zahájení jubilejní Výstavy za socialistického životní prostředí Ostrava 1963, červen 1963, Ostravské muzeum
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval