Keramické reliéfy

Číslo záznamu 19980
Název Keramické reliéfy
Autor (autoři) díla
Celkový pohled ul. Gen. Píky (04/2015/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Hejčín
Ulice čp. / č. o.
Gen. Píky 229/ 11
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění reliéfy s budovatelskou tematikou jsou osazeny nad vchody do bytových domů v ul. Gen. Píky (4 ks) a Norská (15 ks)
Další rozměry Celkově 19 kusů, 5 opakujících se motivů.
Datace realizace 19511953
Typ
  • domovní znamení
Materiál
  • keramika
    • glazovaná keramika
Stav poškozeno (ke dni 16.06.2017)
Popis poškození větší část reliéfů se nachází v dobrém stavu, lokálně znečištění povrchu (městská špína), u některých poškození glazury či přetření glazury fasádním nátěrem
Text hesla

Druhá fáze výstavby jednoho z prvních sídlišť v Olomouci – sídliště První pětiletky na ose Norské ulice – probíhala v letech 1949–1953. Sídliště mělo sloužit k ubytování zaměstnanců Vojenské správy, s čímž zřejmě souviselo i umístění více než dvaceti keramických reliéfů nad vchody do jednotlivých obytných domů. Prefabrikace a sériová výroba ve stavebnictví se naplno projevila i zde, neboť totožné reliéfy se hromadně osazovaly na novostavbách Vojenské správy po celém Československu (kromě Olomouce také Brno-Žabovřesky, Domažlice, Jílové, Jince u Příbrami, Karlovy Vary, Klatovy, Střelské Hoštice a Ústí nad Labem, na Slovensku např. Banská Bystrica[1]). Reliéfy vytvořili různí autoři, mezi nimiž lze identifikovat pražské sochaře a modeléry Ladislava Píchu, Rudolfa Semráda a Mirko Stejskala. Reliéfy znázorňují budovatelské motivy Hornictví, Slévárenství, Stavebnictví, Zemědělství a Družbu stavebnictví s armádou.

Tyto keramické reliéfy se opakují nejen v celém tehdejším Československu, ale i v rámci jednoho sídliště, a to zcela náhodně, v různých kombinacích. Po zateplení a úpravě fasád některých domů se do dnešních dnů zachovalo devatenáct reliéfů s různou mírou poškození.

[1] Marcel Fišer, Umění v Domažlicích, Horažďovice 2015, s. 94.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 184-185.

Marcel Fišer, Umění v Domažlicích, Horažďovice 2015, s. 94.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Norská 38 (04/2015/JJ)
Norská 38 detail (04/2015/JJ)
Norská 40 (04/2015/JJ)
Norská 40 detail (04/2015/JJ)
Norská 42 (04/2015/JJ)
Norská 42 detail (04/2015/JJ)
Norská 44 (04/2015/JJ)
Norská 44 detail (04/2015/JJ)
Norská 46 (04/2015/JJ)
Norská 46 detail (04/2015/JJ)
Norská 48 (04/2015/JJ)
Norská 48 detail (04/2015/JJ)
Gen. Píky 9 (04/2015/JJ)
Gen. Píky 9 detail (04/2015/JJ)
Gen. Píky 11 (04/2015/JJ)
Gen. Píky 11 detail (04/2015/JJ)
Gen. Píky 17 (04/2015/JJ)
Gen. Píky 17 detail (04/2015/JJ)
Gen. Píky 19 (04/2015/JJ)
Gen. Píky 19 detail (04/2015/JJ)
Norská 14 (04/2015/JJ)
Norská 14 detail (04/2015/JJ)
Norská 16 (04/2015/JJ)
Norská 16 detail (04/2015/JJ)
Norská 18 (04/2015/JJ)
Norská 18 detail (04/2015/JJ)
Norská 20 (04/2015/JJ)
Norská 20 detail (04/2015/JJ)
Norská 22 (04/2015/JJ)
Norská 22 detail (04/2015/JJ)
Norská 24 (04/2015/JJ)
Norská 24 detail (04/2015/JJ)
Norská 26 (04/2015/JJ)
Norská 26 detail (04/2015/JJ)
Norská 28 (04/2015/JJ)
Norská 28 detail (04/2015/JJ)
Norská 30 (04/2015/JJ)
Norská 30 detail (04/2015/JJ)
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák
FotografovalJan Jeništa, Václav Dvořák