Keramická malba s plastickým akcentem na budově Západočeských plynáren

Číslo záznamu 20015
Název Keramická malba s plastickým akcentem na budově Západočeských plynáren
Autor (autoři) díla
Investor Západočeské plynárny, Plzeň
6/2017 KR
kraj okres obec kat. území
Plzeňský kraj Domažlice Domažlice Domažlice
Ulice čp. / č. o.
Rohova 98
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Keramický reliéf se nachází na bývalé budově Západočeských plynáren.
Výška 125cm
Šířka 345cm
Datace realizace 1984
Typ
  • reliéf
Materiál
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 16.06.2017)
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 27.

Marcel Fišer, Umění v Domažlicích, Horažďovice 2015, s. 106, 107.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2017 KR
6/2017 KR
6/2017 KR
ZpracovalKristýna Rysová
FotografovalKristýna Rysová