Nápisy v interiéru a exteriéru obchodního domu Uran

Číslo záznamu 20035
Název Nápisy v interiéru a exteriéru obchodního domu Uran
Autor (autoři) díla
Investor Investorsko-inženýrská organizace, Liberec
Model plastiky. Zdroj: Filip Švácha, Tomáš Vlček, Michal Panáček, Michal Rádl, Ztracené květy. Plastiky a umělecká díla 2. poloviny 20. století ve veřejném prostoru v České Lípě, Česká Lípa 2019, s. 111.
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Česká Lípa Česká Lípa Česká Lípa
Ulice čp. / č. o.
nám. Dr.Edvarda Beneše 2662
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kinetický nápis měl být umístěn na střeše obchodního domu. Další nápisy měly doplňovat interiér i fasádu.
Datace realizace 1984
Typ
  • nápis / reklamní prvek / poutač
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
  • syntetické polymery / plasty
    • plexisklo
Text hesla

Stavba obchodního domu se uskutečnila mezi lety 1980–1983. Na návrhu označení objektu Vratislav Karel Novák pracoval  v letech 1983–1984. Architekt Přikryl plánoval umístit kinetickou plastiku s nápisem Uran na vyvýšenou část ploché střechy. Návrh nebyl ovšem realizován. Autorský model kinetické plastiky se nachází ve sbírce Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 20.

http://www.bohmischleipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=218 (vyhledáno 7. 6. 2019)

Filip Švácha, Tomáš Vlček, Michal Panáček, Michal Rádl, Ztracené květy. Plastiky a umělecká díla 2. poloviny 20. století ve veřejném prostoru v České Lípě, Česká Lípa 2019, s. 111.

 

Archivní fotodokumentace
Obchodní dům Uran, 1984. Zdroj: www.bohmischleipa.cz
ZpracovalZuzana Křenková
Fotografoval