Dekorace průčelí vodohospodářské budovy

Číslo záznamu 20084
Název Dekorace průčelí vodohospodářské budovy
Autor (autoři) díla
1/2017 VR
kraj okres obec kat. území
Pardubický kraj Pardubice Pardubice Pardubice
Ulice čp. / č. o.
Teplého 2014
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Mozaiky jsou instalovány v průčelí administrativní budovy.
Výška 40cm
Šířka 50cm
Další rozměry rozměry cca
Datace realizace 1959
Typ
  • mozaika
Materiál
  • sklo
Stav dobrý (ke dni 10.01.2017)
Text hesla

Čtyřpodlažní administrativní budovu si na konci 50. let 20. století nechal postavit podnik Zásobování vodou a kanalizace (ZVAK) Pardubice. Vstupní průčelí obrácené do ulice Teplého je členěno jedenadvaceti okenními osami, mezi kterými je, na místě parapetních výplní oken třetího podlaží, osazeno sedm mozaikových panelů stejných rozměrů, mírně obdélného formátu. Jsou zhotoveny z prefabrikované železnobrodské mozaiky a představují ornamentální kompozice provedené v „bruselském stylu“.  Kompozice v 11. ose je na levém spodním okraji signována písmenem Š vyskládaným z nasekaných tyčinek. Panely byly zhotoveny v roce 1959 v podniku Železnobrodské sklo.

Prameny

SOA Litoměřice, fond: Železnobrodské sklo n. p., k. 204.

Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
1/2017 VR
ZpracovalZuzana Křenková, Vladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová