Voda

Číslo záznamu 2025
Název Voda
Autor (autoři) díla
Investor Inženýrská organizace Chomutov
3/2016 ZK
kraj okres obec kat. území
Ústecký kraj Chomutov Chomutov Chomutov I
Ulice čp. / č. o.
Palackého
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika je umístěna ve fontáně.
Výška 75cm
Šířka 150cm
Hloubka 90cm
Datace realizace 19741975
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • travertin
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • ostatní kovy
      • cín
Stav havarijní (ke dni 15.03.2016)
Popis poškození V březnu 2016 bylo dílo v havarijním stavu. Plastika byla razantně mechanicky poškozená - deformované tělo, záseky v materiálu. Devastované dílo bylo v následujících letech obnoveno.
Dílo bylo restaurováno ano
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 69.

Jiří Karbaš, Sochař Václav Kyselka, Výtvarná kultura IX, 1985, č. 4, s. 41-45.

Jaroslav Karbaš. České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985. Praha 1985. s. 119.

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2016 ZK
3/2016 ZK
3/2016 ZK
3/2016 ZK
3/2016 ZK
3/2016 ZK
Archivní fotodokumentace
Jiří Karbaš, Sochař Václav Kyselka, Výtvarná kultura IX, 1985, č. 4, s. 41-45
Jaroslav Karbaš. České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985. Praha 1985. s. 119
ZpracovalZuzana Křenková, Andrea Jakubcová
FotografovalZuzana Křenková