Pohostinství

Číslo záznamu 20446
Název Pohostinství
Autor (autoři) díla
Investor Pozemní stavby, Grandhotel Brno, Interhotel Brno
11/2019 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Město Brno
Ulice čp. / č. o.
Besední
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je osazeno na schodišti u severovýchodního průčelí hotelu International.
Výška 255cm
Šířka 373cm
Hloubka 161cm
Datace realizace 1962
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
      • dobrovodský vápenec
Stav dobrý (ke dni 21.11.2019)
Popis poškození Viditelné biologické napadení (řasy, lišejníky), vápencové krusty ve srážkových stínech, nevhodné tmely.
Související objekty
Text hesla

Ze zápisků ze zasedání Krajské umělecké komise v Brně se dozvídáme, že autorka měla pro hotel International vytvořit ještě plastiku Česající se dívky, toto dílo ale projektant spolu s investorem v průběhu prací vypustili. Také je zde uvedeno, že sousoší Pohostinství bylo původně zamýšleno z mramoru, později byl zvolen vápenec. Téma pohostinství znázornila autorka postavou ženy, která nabízí chléb muži. Socha je signovaná: "S. LACINOVÁ-JÍLKOVÁ 1962, PROVEDLA KAMENA BLANSKO".

Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1962, 29. 1., 20. 3., 9. a 10. 4., 27. 6., 10. 9.

Literatura

J. Hrubý – Z. Pokorný, Úprava prostoru kolem hotelu International v Brně. Hotel International, Architektura ČSSR XXII, 1963, č. 1, s. 93–101.
František Brüstl, Zastavení u Sylvy Lacinové, Architektura ČSSR XXVIII, 1969, č. 1, s. 44–46.
Marta Sylvestrová – Kateřina Svobodová et al., Best Western Premier Hotel International Brno. Design & art, Brno 2008.
Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 110.
Bronislava Gabrielová, Monumentální tvorba Sylvy Lacinové, Československý architekt XXIX, 1983, č. 8, s. 8.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2007 TH
2007 TH
2007 TH
2007 TH
2007 TH
2007 TH
2007 TH
2007 TH
2007 TH
2007 TH
2007 TH
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
Archivní fotodokumentace
J. Hrubý – Z. Pokorný, Úprava prostoru kolem hotelu International v Brně. Hotel International, Architektura ČSSR XXII, 1963, č. 1.
František Brüstl, Zastavení u Sylvy Lacinové, Architektura ČSSR XXVIII, 1969, č. 1.
Bronislava Gabrielová, Monumentální tvorba Sylvy Lacinové, Československý architekt XXIX, 1983, č. 8, s. 8.
Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996.
Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996.
Soukromý archiv, foto: Petr Haimann 1983.
ZpracovalJana Kořínková, Andrea Jakubcová
FotografovalTomáš Hladík, Josef Tichý, Petr Haimann, Vladislava Říhová