Voda v našem životě

Číslo záznamu 20461
Název Voda v našem životě
Autor (autoři) díla
JI 2019
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Opava Vítkov Vítkov
Ulice čp. / č. o.
Opavská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění průčelí úpravny vody v Podhradí
Výška 340cm
Šířka 1325cm
Další rozměry rozměr se vztahuje k jedné části
Datace osazení 1967
Datace návrhu 19561964
Datace realizace 19641967
Typ
  • reliéf
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 26.11.2019)
Související objekty
Text hesla

Slavnostní odhalení reliéfu na dokončené úpravně vody 2. června 1967. Ačkoli se jako datace díla uvádí nejčastěji rok 1964, samotná realizace v podniku Kamena Blansko byla dokončena až po smrti Makovského, někdy v první půlce roku 1967.

Námětem reliéfu jsou zejména lidové písně, dvě z nich (Proč, kalino, v struze stojíš?V širém poli studánečka) jsou přítomny na reliéfu jako incipit s notací, zbylé pouze v ilustracích. Dále se na reliéfu nacházejí verše Stanislava Kostky Neumanna z jeho sbírky Nové zpěvy.

Reliéf je součástí kulturní památky. Generálním projektantem úpravny vody byl Hydroprojekt Praha, pobočka v Ostravě, a architektem hlavní budovy Cyril Kajnar ze Stavoprojektu Ostrava.

Literatura

Voda v našem životě. Pamětní tisk věnovaný vodnímu dílu Ostravského oblastního vodovodu při příležitosti odhalení reliéfního cyklu národního umělce prof. Vincence Makovského na objektu úpravny vody ve Vítkově-Podhradí, Ostrava 1967.

Ze sochařského díla národního umělce Vincence Makovského (katalog výstavy v Novém Městě na Moravě), 1970, s. 30, 43.

Jiří Šetlík, Bilance československého sochařství. Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti, Výtvarné umění XV, 1965, č. 3, s. 145–167.

Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, obr. 178–181. 

Miloš Bartoň, bez názvu, Československý architekt XIV, 1968, č. 1–2, s. 3.

https://pamatkovykatalog.cz/vodarna-12301678

Miloš Bartoň, Součást tvůrčího procesu, Československý architekt XXVIII, 1982, č. 14, s. 8.

Miloš Bartoň, Výtvarné dílo v architektuře, Výtvarná kultura VII, 1983, č. 6, s. 27–31.

Jiří Komínek a Marek Síbrt, Voda z hor – 60 let Ostravského oblastního vodovodu, Ostrava 2018.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
Archivní fotodokumentace
Jiří Šetlík, Bilance československého sochařství. Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti, Výtvarné umění XV, 1965, č. 3, s. 145–167.
Miloš Bartoň, Výtvarné dílo v architektuře, Výtvarná kultura VII, 1983, č. 6, s. 27–31.
Miloš Bartoň, bez názvu, Československý architekt XIV, 1968, č. 1–2, s. 3.
vysvětlivky jednotlivých reliéfů na pravé straně, z publikace Voda v našem životě
vysvětlivky jednotlivých reliéfů na levé straně, z publikace Voda v našem životě
dokončování díla v závodě Kamena Blansko, z publikace Voda v našem životě
ZpracovalAndrea Jakubcová, Jakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek