Socha "Růst"

Číslo záznamu 20474
Název Socha "Růst"
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
01/2018 PHe
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Bruntál Bruntál Bruntál-město
Ulice čp. / č. o.
Květná/ Okružní
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Nachází se v areálu sídliště Květná mezi ulicemi Květná a Okružní. Ze svého původního umístění uprostřed severního bloku panelových domů byl po rekonstrukci areálu sídliště na podzim 2017 přenesen na nové místo v severozápadním nároží, cca 30 metrů od původního.
Výška 185cm
Šířka 95cm
Hloubka 105cm
Další rozměry Na rozdíl od archivně doložené výšky 180 cm je aktuální výška sousoší na novém umístění 185 cm. Velikost samotného travertinového soklu: v. 125 cm, š. 64 cm, h. 64 cm. Velikost horní části s motivem květu: v. 70 cm, š. 95 cm, h. 105 cm.
Datace realizace 1990
Datace kolaudace 1990
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
    • travertin
Stav dobrý (ke dni 03.01.2018)
Popis poškození Revitalizace prostranství sídliště nebyla důvodem pro restaurování či alespoň očištění díla. Skulptura nese známky silného biologického napadení mechy a lišejníky, a to jak na travertinovém soklu (mechy především ve vrypech), tak na motivu květu (exponované části).
Prameny

 Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1 (1990).

Fotodokumentace aktuálního stavu
Pohled z boku (01/2018 PHe)
Pohled zazadu (01/2018 PHe)
Detail horního motivu květu (01/2018 PHe)
Detail biologického napadení mechy (01/2018 PHe)
Detail biologického napadení povrchu lišejníky (01/2018 PHe)
Pohled zepředu (01/2018 PHe)
Celkový pohled na aktuální umístění objektu (01/2018 PHe)
Archivní fotodokumentace
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1, foto: autor.
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1, foto: autor.
ZpracovalKateřina Pulcová, Petra Hečková
FotografovalPetra Hečková