Fontána pro centrum Janských Lázní

Číslo záznamu 20552
Název Fontána pro centrum Janských Lázní
Investor Československé státní lázně, Jánské Lázně
Krkonoše a Jizerské hory, č. 8, 2017
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Trutnov Janské Lázně Janské Lázně
Ulice čp. / č. o.
Nám. Svobody
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Fontána byla umístěna na hlavním náměstí v Jánských lázních, dnes Náměstí Svobody, na prostranství před budovami č. p. 272 (dnes sídlo Státních léčebných lázní) a č. p. 273 (dnes budova Městského úřadu Jánské Lázně). Dílo v současné době již neexistuje.
Odhad datace 80. léta 20. století (1980 až 1989)
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
Materiál
  • kámen
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav zaniklé dílo (ke dni 14.08.2017)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Prameny

http://www.freiheit.cz/3-vesely-vylet--informacni-centrum-sezonni-noviny...

Archivní fotodokumentace
http://www.freiheit.cz/3-vesely-vylet--informacni-centrum-sezonni-noviny/244-stolete-namesti-v-janskych-laznich.html
http://www.freiheit.cz/3-vesely-vylet--informacni-centrum-sezonni-noviny/244-stolete-namesti-v-janskych-laznich.html
ZpracovalIrena Kučerová, Marta Daňková
Fotografoval