Ležící - Haná

Číslo záznamu 20771
Název Ležící - Haná
Autor (autoři) díla
Investor ONV Přerov, KIÚ
Celkový pohled (07/2016/VD)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Přerov Přerov Přerov
Ulice čp. / č. o.
Šířava
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je osazeno na travnaté ploše mezi devítipatrovými deskovými obytnými domy sídliště Šířava.
Výška 87cm
Šířka 195cm
Hloubka 66cm
Další rozměry Sokl v 20 cm, š 178 cm, h 56 cm.
Datace realizace 19621965
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav poškozeno (ke dni 19.07.2017)
Popis poškození rozsáhlé praskliny, odlupování hmoty, koroze armatury, biokoroze - mechy
Text hesla

Mezi špičkové sochařské solitéry osazené v souvislosti s výstavbou sídliště Šířava patří objekt, který doplňuje devítipatrové deskové obytné domy v ulici Šířava, Ležící (také Haná) od předčasně zesnulého Oldřicha Peče, jenž v té době experimentoval s armovaným betonem. Jeho původní návrh, doložený ateliérovými fotografiemi, počítal doplněním ležící figury o motiv slunce. Po smrti autora dílo dokončil sochař Jaroslav Přindiš.

Prameny

Zemský archiv v Opavě, fond Dílo Olomouc, karton 16.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celkový pohled (07/2016/VD)
Celkový pohled (07/2016/JJ)
Celkový pohled (07/2016/VD)
Měřítko (07/2016/VD)
Detail poškození (07/2016/VD)
Detail poškození (07/2016/VD)
Detail poškození (07/2016/JJ)
Detail (07/2016/JJ)
Detail poškození (07/2016/JJ)
Archivní fotodokumentace
Původně zamýšlená podoba plastiky. Foto z pozůstalosti O. Peče, v majetku rodiny.
Původně zamýšlená podoba plastiky. Foto z pozůstalosti O. Peče, v majetku rodiny.
Původně zamýšlená podoba plastiky. Foto z pozůstalosti O. Peče, v majetku rodiny.
Ateliér Oldřicha Peče s plastikou Haná v popředí. Foto z pozůstalosti O. Peče, v majetku rodiny.
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák
FotografovalJan Jeništa, Václav Dvořák