Pomník J. A. Komenského

Číslo záznamu 20852
Název Pomník J. A. Komenského
Autor (autoři) díla
ZUKOV (odlil)
5/2019 MČ
kraj okres obec kat. území
Zlínský kraj Uherské Hradiště Uherský Brod Uherský Brod
Ulice čp. / č. o.
Tyršovy sady
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno nad schody v Tyršových sadech, před vstupem do Muzea Jana Ámose Komenského.
Výška 350cm
Šířka 145cm
Hloubka 118cm
Další rozměry sokl: v. 185 cm, š. 225 cm, hl. 280 cm
Datace realizace 1956
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 31.05.2019)
Prameny

https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/pomnik-jana-amose-komenskeho-132350 (vyhledáno 25. 5. 2016). 

Literatura

Jiří Hlušička, Příklad Vincence Makovského. K umělcovým nedožitým osmdesátinám, Výtvarná kultura V, 1981, č. 3, s. 19–22.
Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, obr. 157. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
5/2019 MČ
Archivní fotodokumentace
Jiří Hlušička, Příklad Vincence Makovského. K umělcovým nedožitým osmdesátinám, Výtvarná kultura V, 1981, č. 3, s. 19–22.
ZpracovalVladislava Říhová, Michaela Čadilová
FotografovalMichaela Čadilová