Příroda a člověk

Číslo záznamu 20874
Název Příroda a člověk
Autor (autoři) díla
Investor Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků
7/2017 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Staré Brno
Ulice čp. / č. o.
Vinařská 965/ 6
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Nad schodištěm vedoucím do budovy Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dříve Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků).
Výška 120cm
Šířka 180cm
Hloubka 70cm
Další rozměry Uvedené rozměry se týkají skulptury srdce, sloupy mají průměr 80 cm a podle literatury výšku 1200 cm.
Datace realizace 1968
Jiná datace 1987 autorská oprava
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • dřevo
    • jilm
Stav poškozeno (ke dni 12.07.2017)
Popis poškození Socha napadena řasami, mechem, dřevokazným hmyzem a ptáky živícími se hmyzem. Dřevo se rozpadá, spodní části dřevěného obkladu pylonů odpadly.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Literatura

Jiří Cicvárek, Architektura a výtvarné umění v Brně 1948–1983, Československý architekt XXIX, 1983, č. 26, s. 8.

Kol. autorů, Výtvarné dílo v architektuře, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 343–355.

Zdeněk Čubrda, Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985, Brno 1985, s. 37.

Iloš Crhonek a kol., Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, 336.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987, Praha 1987, s. 6.

Nina Dvořáková - Jaroslav Malina, Zdeněk Macháček, Brno 2005, s. 41, 168, 184 - 185.

Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 336.

Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
7/2017 VŘ
Archivní fotodokumentace
Kol. autorů, Výtvarné dílo v architektuře, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 343–355.
Kol. autorů, Výtvarné dílo v architektuře, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 343–355.
Nina Dvořáková - Jaroslav Malina, Zdeněk Macháček, Brno 2005, s. 168.
Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 336.
ZpracovalAndrea Jakubcová, Jana Kořínková
FotografovalAndrea Jakubcová, Vladislava Říhová