Fontána

Číslo záznamu 20913
Název Fontána
Autor (autoři) díla
Investor Okresní investorský útvar Karviná
archiv Martina Vozky
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Havířov-město
Ulice čp. / č. o.
Jaroslava Seiferta
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Náměstíčko před střediskem Severka na ulici Jaroslava Seiferta.
Další rozměry Sestaveno z trubek o průměru 2 cm, měděný sokl o průměru 70 cm.
Datace jednání v komisi 19631968
Datace realizace 1967
Datace kolaudace 1968
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • měď
Stav zaniklé dílo
Popis poškození Postupem času zničeny vandaly.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Interní soutěž 1963 (zúčastnili se Karel Vávra, Karel Vašut, Zdeněk Kučera a autorská dvojice Vladislav Gajda – Ivo Klimeš); Kučera a duo Gajda-Klimeš postoupili do užší soutěže, kde zvítězil návrh autorské dvojice; plastika hotova již v listopadu 1967, ale autoři byli vyzváni k opravám a zdůvodnění odchylek od návrhu; kolaudováno tedy až v září 1968; honorář 14 tisíc Kčs byl pouze za návrh modelu plastiky, zatímco realizaci v Ústředí uměleckých řemesel hradil investor (ta byla roku 1966 vyčíslena na 20 856 Kčs včetně montáže a dopravy, bez daně); již v květnu roku 1968 byla plastika poškozena utržením jedné části a vyžadovala si opravu, která byla ještě téhož roku provedena autory; časem pak docházelo k větším poškozením, takže v 80. letech již byla v dezolátním stavu, jak svědčí dobové fotografie.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z komisí 1961–1963, 16. 7. 1963, 2. 12. 1963.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z uměleckých komisí 12/1963–9/1965, 6. 1. 1964, 31. 3. 1964.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 7. 11. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 10. 9. 1968.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.

Literatura

František Dvořák, Vladislav Gajda, Ostrava 1980.

Archivní fotodokumentace
archiv Martina Vozky
stav v 80. letech, foto František Sikora, archiv Městské knihovny Havířov
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval