Památník mosteckých stávek

Číslo záznamu 20924
Název Památník mosteckých stávek
Autor (autoři) díla
2020 LC
kraj okres obec kat. území
Ústecký kraj Most Most Most II
Ulice čp. / č. o.
Pod Koňským vrchem
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Památník je situován v areálu hřbitova.
Datace realizace 19661970
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav havarijní (ke dni 01.07.2019)
Text hesla

Památník je věnovaný připomínce dvou velkých mosteckých hornických stávek. Tvoří ho schodiště, vedoucí ke kruhové plošině s pilíři z betonu se dvěma překlady.

Literatura

Marie Halířová, Stanislav Hanzík, Výtvarná kultura VII, 1983, č. 4, s. 39-41.

Luboš Hlaváček, Sdělnost sochařského tvaru, Výtvarná kultura XIII, 1989, č. 3, s. 48-52.

Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986, s. 22

Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2019 SV
9/2019 SV
9/2019 SV
9/2019 SV
9/2019 SV
9/2019 SV
9/2019 SV
9/2019 SV
ZpracovalAndrea Jakubcová, Zuzana Křenková
FotografovalLadislav Černý