Památník dělnických bojů

Číslo záznamu 20979
Název Památník dělnických bojů
Autor (autoři) díla
Investor KNV Hradec Králové
Nové Hradecko XX, 1978, č. 8, 21. 2., s. 2
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové
Ulice čp. / č. o.
Velké náměstí 149
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo bylo umístěno na domě č. 149 na Žižkově náměstí (od r. 1955 do r. 1990 Žižkovo náměstí, dnes tzv. Velké náměstí). V roce 1990 bylo dílo odstraněno z veřejného prostoru. V současné době je, jako soukromý majetek Východočeského klubu vojenské techniky, součástí mobiliáře bývalé radiolokační stanice nad obcí Rusek.
Datace osazení 1962
Datace návrhu 1957
Datace realizace 19571961
Typ
  • pamětní deska
  • reliéf
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav poškozeno (ke dni 01.09.2016)
Popis poškození Dílo je dílčím způsobem poškozeno a to lokální korozí materiálu, zejména ve střední části figurální složky.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Diskuse o nutnosti vybudování památníku na centrálním náměstí krajského města (tehdejším Žižkově náměstí, dnešním Velkém náměstí) probíhala nejpozději od počátku r. 1957 a ještě v témže roce bylo rozhodnuto o vybudování pamětní desky připomínající manifestace pracujících v letech 1905, 1918 a v únoru 1948 na domě č. p. 149. Deska měla být opatřena bronzovým reliéfem, jehož vyhotovením byl pověřen ak. sochař Ladislav Faltejsek. Náklad na sochařskou práci 65 tisíc Kčs se zavázal uhradit ze svého rozpočtu Krajský národní výbor a částku na odlití do bronzu ve výši 50 tis. Kčs měl na rok 1959 zajistit odbor školství a kultury při KNV. Památník byl však slavnostně odhalen až o 5 let později v rámci oslav výročí konce II. světové války 8. 5. 1962 za účasti tehdejšího předsedy MěNV Jana Valtra. Dílo se skládalo z bronzového reliéfu tvořeného mužskou a ženskou figurou symbolicky reprezentující dělnickou třídu a vysokého podstavce, který byl opatřen pamětní deskou seznamující podrobně s historickým kontextem a významem památníku: "Na tomto náměstí demonstrovali pracující v roce 1905 za všeobecné právo hlasovací, v lednu 1918 za mír, 14. října 1918 se tu vyslovili pro socialistickou republiku, v únoru 1948 zvítězili v boji proti reakci".

Prameny

SOkA Hradec Králové, f. Městský národní výbor Hradec Králové, inv. č. 1476, kart. 199, fol. 50.

Literatura

Pochodeň LI, 1962, č. 110, 10. 5., s. 1.

Nové Hradecko III, 1962, č. 19, 11. 5., s. 1.

Nové Hradecko XX, 1978, č. 8, 21. 2., s. 2.

Miroslav Všetečka, Hradec Králové: průvodce městem, Praha, 1985.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LR
Archivní fotodokumentace
SOkA Hradec Králové, f. Městský národní výbor Hradec Králové, inv. č. 1476, kart. 199
Pochodeň LI, 1962, č. 110, 10. 5., s. 1.
Nové Hradecko III, 1962, č. 19, 11. 5., s. 1.
ZpracovalLucie Rychnová, Marta Daňková
FotografovalLucie Rychnová